8 marca 2018 roku na hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Jakubowie odbyła się uroczystość Gminnego Dnia Kobiet połączona z Gminną Olimpiadą Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii. Organizatorami Wydarzenia byli: Wójt Gminy Jakubów oraz. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Siedlce – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Mińsku Mazowieckim.
Na wstępie zebranych powitali: P. Bogusław Dziedzic – Zastępca Wójta Gminy Jakubów oraz P. Zbigniew Marusa – Inspektor Urzędu Gminy Jakubów, dziękując wszystkim za tak liczne przybycie oraz składając wszystkim Paniom gorące, szczere i pełne ciepła oraz życzliwości życzenia z okazji ich Święta. Nie zabrakło także gorących z serca płynących życzeń od zaproszonych na uroczystość Gości, m.in. Pani Teresy Wargockiej – Poseł na Sejm RP, Pani Janiny Ewy Orzełowskiej – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, a także Pana Michała Jaworskiego reprezentującego Panią Marię Koc – Wicemarszałek Senatu RP, Senator RP, Pana Wojciecha Rastawickiego – Radnego Rady Powiatu Mińskiego oraz Krzysztofa Domańskiego – Przewodniczącego Rady Gminy Jakubów. Głos zabrał również P. Wojciech Nowak – Przewodniczący Koła Emerytów i Rencistów w Wiśniewie.

Następnie głos przekazano P. Hannie Wocial – Wójtowi Gminy Jakubów, która podziękowała wszystkim Panom za przygotowanie tak wspaniałej uroczystości oraz wręczyła pamiątkowe statuetki P. Teresie Wargockiej – Poseł na Sejm RP, P. Marii Koc – Wicemarszałek Senatu RP (na ręce reprezentanta Pana Michała Jaworskiego) oraz P. Janinie Ewie Orzełowskiej – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego w podziękowaniu za owocna współpracę, zaangażowanie oraz wsparcie w rozwój kobiet z terenu Gminy Jakubów.
Prowadzący uroczystość Panowie rozdali też wszystkim przybyłym uczestniczkom płci pięknej symboliczne, pamiątkowe, słodkie upominki.

Następnie prowadzący oddali głos P. Markowi Niewęgłowskiemu – Kierownikowi Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Mińsku Mazowieckim oraz P. Annie Kalata – Doradcy PZDR w Mińsku Mazowieckim, którzy przedstawili regulamin Olimpiady, po czym rozdali uczestnikom testy, na rozwiązanie których wyliczony czas wynosił 40 minut.

W olimpiadzie wzięło udział 75 uczestników, którzy rozwiązywali test zawierający 40 pytań z zakresu obejmującego tematy niezbędne w racjonalnym prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz przedsiębiorczości i ekologii, m.in.: przedsiębiorczość na wsi; turystyka i agroturystyka; fundusze unijne; bezpieczeństwo, przechowalnictwo i sprzedaż żywności, produkty tradycyjne i regionalne; funkcjonalne i estetyczne urządzenie zagrody wiejskiej; ekologia i ochrona środowiska; dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze wsi. Po wypełnieniu testów, wszyscy uczestnicy Olimpiady oraz Goście, w celu odprężenia się, udali się do Kina Mikroklimat w Gminnym Centrum Kultury w Mrozach na seans „Podatek od miłości”.

Tuż po powrocie z kina nastąpiło rozstrzygnięcie Olimpiady. Po sprawdzeniu odpowiedzi przez komisję egzaminacyjną wyłoniono Laureatów:

I miejsce – Pani Henryka Wiechetek z Turku z wynikiem 36 pkt;
II miejsce – Pani Dorota Gąsior z Nartu z wynikiem 35 pkt;
III miejsce – Pani Renata Gałązka z Jakubowa wynikiem 34 pkt;

Zwyciężczynie otrzymały nagrody w postaci sprzętu gospodarstwa domowego ufundowane przez Urząd Gminy Jakubów, natomiast wszyscy uczestnicy Olimpiady otrzymali bony wyjazdowe, uprawniające do udziału w szkoleniu wyjazdowym, który odbędzie się w dniu 30 maja 2018 roku. Laureatki konkursu będą także reprezentowały Gminę Jakubów na powiatowym etapie Olimpiady.
W związku z tym, że 8 marca jest dniem obsypywania kobiet prezentami, takich miłych akcentów nastąpił ciąg dalszy. Panowie rozlosowali wśród Pań 5 talonów upominkowych na masaż relaksacyjny w Salonie Masażu „Emila” w Woli Polskiej.
Kolejnym punktem spotkania był występ kabaretowy oraz muzyczny w wykonaniu Parakabaretu „PARADOKS” Zbigniewa Marusy oraz gościnnie występującego Cezarego Wociala.

Organizatorzy Uroczystości zapewnili zebranym słodką przekąskę oraz ciepły posiłek przygotowany przez panie kucharki ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Jędrzejowie Nowym.
Serdecznie gratulujemy zwyciężczyniom wysokiego poziomu wiedzy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i zapraszamy już za rok.

Opracowała:
Marta Krusiewicz
Inspektor
Urzędu Gminy Jakubów

Accessibility