Obchody Gminnego Dnia Seniora stały się już tradycją w gminie Jakubów. Tradycją jest również to, że co roku organizatorem jest inne Koło Emerytów i Rencistów lub Koło Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy. W tym roku odbyły się one w dniu 23 października 2016 roku, organizatorem natomiast było Koło Emerytów i Rencistów w Jakubowie, a miejscem spotkania sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Jakubowie. O godzinie 14.00 sala zapełniła się zaproszonymi gośćmi. Na powitanie odbyły się występy dzieci z Zespołu wokalno-tanecznego „Jakubowiacy”, które swoich umiejętności nabywają dzięki trenerkom – p. Zofii Kowalskiej oraz Katarzynie Wolskiej. Nie zabrakło również wręczenia kwiatów oraz słodkości, przemówień, życzeń w których przodowała p. Hanna Wocial Wójt Gminy Jakubów – współorganizator uroczystości.. Gościem specjalnym był P. Stefan Karwowski – Przewodniczący Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Rencistów, Emerytów i Inwalidów  z Mińska Mazowieckiego, który złożył zebranym życzenia, wręczył podziękowania dla Przewodniczących Kół oraz osób wyróżnionych. P. Karwowski wręczył ponadto na ręce Pani Wójt „Złotą odznakę honorową” dla p. Krzysztofa Domańskiego, który ze względów zdrowotnych nie mógł uczestniczyć w uroczystości. Swoją obecnością zaszczyciły zebranych również zaprzyjaźnione Koła Emerytów i Rencistów  z Dobrego i Mrozów. Uświetnieniem uroczystości był występ kapeli ludowej „MAZOWSZAKI”, który przez cały czas umilał zebranym czas dźwiękami muzyki ludowej. Po oficjalnej części  uroczystości nastąpił poczęstunek oraz świetna zabawa  przy twórczości P. Janiny Kupiec, która swoimi żartami i anegdotami umilała zebranym czas do późnego popołudnia.

Opracowała: Joanna Żyłkowska
Inspektor Urzędu Gminy Jakubów

Accessibility