Każdego roku, w październiku, w Gminie Jakubów obchodzone jest Święto Seniorów. Dlatego też w 2017 roku nie mogło zabraknąć takiej uroczystości. Tegoroczne obchody Gminnego Dnia Seniora odbyły się 22 października, a miejscem spotkania było urokliwe Gospodarstwo Agroturystyczne „Na KOŃcu wsi” P. Elżbiety Fabczak w Brzozówce.

O godzinie 13.00 sala spotkania zapełniła się zaproszonymi gośćmi.
A wśród nich byli m.in. Delegacja Rejonowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Mińsku Mazowieckim wraz z Przewodniczącym Panem Stefanem Karwowskim; Pan Krzysztof Domański – Przewodniczący Rady Gminy Jakubów; Pan Bogusław Dziedzic – Zastępca Wójta Gminy Jakubów; Pani Stanisława Gujska – lokalna poetka; Pan Ignacy Wieczorek – Przewodniczący Społecznego Komitetu Uczczenia Pamięci Prezydenta RP Ryszarda Kaczorowskiego na Ziemi Mińskiej; Państwo Krystyna i Jan Kupiec – emerytowani nauczyciele, Państwo Hanna i Krzysztof Kunachowicz; Pani Henryka Buga; Pan Henryk Gryz; Przewodniczące Kół Seniorów oraz Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Jakubów wraz z delegacjami. Swoją obecnością zaszczyciło zebranych również zaprzyjaźnione Koło Emerytów i Rencistów z Mrozów wraz z P. Przewodniczącą Anną Kulik.
Nie zabrakło podziękowań, wręczenia kwiatów i słodkości, przemówień i przepięknych życzeń, w których przodowała P. Hanna Wocial Wójt Gminy Jakubów – organizator uroczystości.
Tradycją stało się również wręczanie odznaczeń i podziękowań Prezydium Zarządu Oddziału Rejonowego PZERiI w Mińsku Mazowieckim z rąk Pana Przewodniczącego – P. Stefana Karwowskiego. Tym razem P. Hanna Wocial – Wójt Gminy Jakubów, otrzymała statuetkę w podziękowaniu za wiele inicjatyw dla działalności Związku Emerytów na terenie Gminy oraz za pomoc, za wszystkie tworzone dobra dla Członków Kół. Złote odznaki otrzymały P. Alina Parol – Przewodnicząca Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Mistowie oraz P. Wanda Dąbroś – Przewodnicząca Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Ludwinowie. Ponadto P. Lucyna Kunka – Przewodnicząca Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jakubowie, najdłużej pełniąca swoją funkcję na terenie Gminy Jakubów, otrzymała statuetkę w podziękowaniu za działalność dla Związku, uznanie za wieloletnie pełnienie funkcji Przewodniczącej Koła.
Wszyscy Przewodniczący Kół Seniorów z Gminy Jakubów oraz Członkinie Koła z Ludwinowa: P. Cecylia Lichniak, P. Zdzisława Michta, P. Janina Brewczyńska otrzymali pisemne listy gratulacyjne z podziękowaniami za działalność społeczną na rzecz Związku w kadencji 2013-2017.

Szczególne wyrazy uznania P. Stefan Karwowski skierował dla
P. Teresy Biegalskiej, która w podziękowaniu i uznaniu za piękne prowadzoną Księgę Historii działania Koła PZERiI w Mistowie, wraz z życzeniami wszystkiego najlepszego otrzymała książkowy upominek. W imieniu nieobecnej podczas uroczystości P. Teresy Biegalskiej nagrodę oraz życzenia odebrała P. Alina Parol – Przewodnicząca Koła.

Podczas uroczystości nie zabrakło również części artystycznej – tym razem był to występ P. Adama Tkaczyka, który swoim blisko godzinnym koncertem poezji śpiewanej zachwycił zebranych Seniorów oraz przybyłych gości.

Po koncercie nastąpiła świetna zabawa przy twórczości P. Krystyny Kupiec, która swoimi żartami i anegdotami umilała zebranym czas.
Następnie Organizatorzy zaprosili wszystkich zebranych na poczęstunek. Seniorzy oraz zaproszeni goście świętowali do późnego popołudnia.

Opracowała: Marta Krusiewicz
Inspektor Urzędu Gminy Jakubów

 

Accessibility