Obchody Gminnego Dnia Seniora stały się już tradycją w naszej gminie. Tradycją jest również to, że co roku organizatorem jest inne Koło Emerytów i Rencistów lub Koło Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy. W tym roku odbyły się one w dniu 18 października 2015 roku, organizatorem było Koło Emerytów i Rencistów w Wiśniewie, a miejscem spotkania gospodarstwo agroturystyczne Dłubakówka, Państwa Zofii i Stanisława Dłubak. Pierwszym punktem uroczystości były oczywiście przemówienia i życzenia. P. Stefan Karwowski – jako przewodniczący Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Rencistów, Emerytów i Inwalidów z Mińska Mazowieckiego zabrał głos jako pierwszy i złożył zebranym życzenia, wręczyła dyplomy uznania oraz kwiaty. Następnie głos zabrała Pani Wójt – Hanna Wocial, która przemówiła do zebranych słowami:
„Z okazji Dnia Seniora pragnę z ogromnym szacunkiem pochylić głowy przed szacownym pokoleniem najstarszych mieszkańców gminy Jakubów. To szczególny moment, który pozwala docenić i podkreślić potencjał doświadczenia, wartości i wiedzy, z których mogą czerpać młodsze pokolenia. To Seniorzy są bowiem źródłem życiowej mądrości, której nabywa się właśnie z upływem lat. W tym uroczystym dniu proszę abyście przyjęli moje najserdeczniejsze życzenia: aby był to dla Państwa okres zasłużonego, prawdziwego odpoczynku i pełnej satysfakcji z przeżytych lat. Niech jesień życia będzie najlepszym czasem do niespełnionych marzeń i zamierzeń oraz właściwego wykorzystania życiowej wiedzy. Szanowni Seniorzy życzę Wam długich lat życia w dobrym zdrowiu, pełnych radosnego ciepła, pogody ducha, a każdy dzień niech dostarcza Państwu wiele radości i uśmiechu na twarzy. Znany amerykański polityk Beniamin Fraklin powiedział że:
„Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu”
Wszystkim Państwu życzę, zatem braku czasu…”.

Po oficjalnej części uroczystości uczestnicy spożyli obiad oraz dobrze bawili się przy twórczości p. Zofii Nojszewskiej.

Opracowała: Joanna Żyłkowska Inspektor Urzędu Gminy Jakubów

Accessibility