W dniu 08.06.2015 r. w Szkole Podstawowej w Mistowie odbył się Gminny Dzień Sportu pod hasłem „Żyjmy zdrowo na sportowo”.
Zawodnikami były pięcioosobowe grupy uczniów z klas I-III ze szkół z terenu gminy Jakubów.
Głównym celem zawodów było promowanie zdrowego stylu życia , kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej przez rozwój cech motorycznych: szybkość i zwinność.
Konkurencjami sportowymi były skoki w workach , „sadzenie ziemniaków”, tor przeszkód, rzuty woreczkiem do celu z asekuracją, kręgle.
I miejsce w zawodach zdobyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Mistowie,
II miejsce w zawodach zdobyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Wiśniewie,
III miejsce w zawodach zdobyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Jakubowie,
IV miejsce w zawodach zdobyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Jędrzejowie Nowym.
Uczestnicy zdobyli nagrody pieniężne dla szkół, każde z dzieci otrzymało słodki poczęstunek oraz nagrodę pocieszenia.
Organizatorami zawodów byli Wójt Gminy Jakubów – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Mistowie.

Accessibility