W dniu 07.06.2018r. w Szkole Podstawowej w Jakubowie odbył się Gminny Dzień Sportu pod hasłem ,,Żyjmy zdrowo na sportowo’’

Zawodnicy to zespoły uczniów z klas IV-VII ze szkół z terenu gminy Jakubów.

Głównym celem zawodów było promowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej przez rozwój cech motorycznych: szybkość, zwinność, sprawność, integracja dzieci z sąsiednich miejscowości.

Konkurencjami czwórboju lekkoatletycznego były: rzuty piłką lekarską, bieg na 400-600 m, skok w dal, rzut piłką palantową, bieg na 60 m.

I miejsce w zawodach zdobyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Jakubowie,
II miejsce zdobyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Mistowie,
III miejsce zdobyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Wiśniewie,
IV miejsce zdobyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Jędrzejowie Nowym.

Uczestnicy zdobyli nagrody pieniężne dla szkół. Każdy z uczestników otrzymał słodki poczęstunek oraz nagrodę za udział w zawodach.

Organizatorami zawodów byli Wójt Gminy Jakubów – Hanna Wocial, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Jakubowie.

Opracowała:
Ewa Klepacka

 

Accessibility