W dniu 3 maja 2016 roku w gminie Jakubów obchodzony był Gminny Dzień Strażaka. W tym roku gospodarzem tej uroczystości była jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Mistowa z prezesem Ryszardem Parolem na czele. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10.45 przemarszem zgromadzonych jednostek sprzed remizy OSP Mistów na mszę do kaplicy pw. Matki Bożej Fatimskiej w Mistowie. Uroczystość zgromadziła reprezentacje strażaków z terenu gminy Jakubów tj: z Wiśniewa, Łazisk, Jakubowa, Jędrzejowa Nowego, Moczydeł, Ludwinowa. Mszę świętą w intencji Ochotniczych Straży Pożarnych odprawił ojciec Krzysztof Charańczuk. W trakcie nabożeństwa ojciec Krzysztof skierował bardzo dużo ciepłych słów pod adresem strażaków oraz ich rodzin. Po mszy w uroczystym peletonie zgromadzeni przemaszerowali do Remizy OSP Mistów, gdzie odbywała się dalsza część spotkania. Swoją obecnością uroczystość uświetniła Pani Hanna Wocial – Wójt Gminy Jakubów wraz ze swoim Zastępcą – Bogusławem Dziedzicem, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mistowie – Pani Lidia Domańska oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jędrzejowie Nowym – Pani Edyta Karczewska – Brzost. Uroczystość otworzył Prezes OSP Mistów druh Ryszard Parol, witając wszystkich zgromadzonych i składając strażakom oraz ich rodzinom życzenia. Następnie głos zabrała p. Hanna Wocial – Wójt Gminy Jakubów, kierując do zebranych słowa podziękowania za ich ofiarną służbę i życzyła jak najwięcej umiejętności, lecz jak najmniej konieczności wyjazdów do akcji. Następnie przeczytała życzenia nadesłane przez Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP druha Waldemara Pawlaka. Po części oficjalnej zgromadzeni zostali zaproszeni na poczęstunek, przygotowany przez druhny i druhów z OSP Mistów oraz Panią Alinę Parol Przewodniczącą Koła Emerytów i Rencistów w Mistowie .

Opracował:
Jerzy Podsiadły
Inspektor UG

Accessibility