„Ten, kto ratuje życie jednego człowieka, ratuje cały świat”- Thomas Keneally

Dzień Strażaka to bardzo ważne wydarzenie. Odważni i waleczni Druhowie codziennie narażają swoje zdrowie i życie aby ratować innych. Zasługują na szacunek i swoje wielkie święto. Jak co roku oddawany jest hołd z tej okazji.

W dniu 5 maja 2019 roku Druhny i Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Jakubów, świętowali Gminny Dzień Strażaka, który w tym roku obchodzony był w Ludwinowie. Uroczystość rozpoczęła się zbiórką pododdziałów pod remizą OSP w Jakubowie, skąd nastąpił przemarsz do kościoła pod wezwaniem Św. Anny w Jakubowie, gdzie o godzinie 11:00 odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji strażaków oraz ich rodzin.

Po Mszy Świętej pododdziały strażaków wraz z zaproszonymi gośćmi przemaszerowały w uroczystej defiladzie na plac Św. Jakuba Apostoła, gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości, w których wzięli udział:
– Ochotnicza Straż Pożarna z Ludwinowa,
– Ochotnicza Straż Pożarna z Jakubowa,
– Ochotnicza Straż Pożarna z Łazisk,
– Ochotnicza Straż Pożarna z Mistowa,
– Ochotnicza Straż Pożarna z Moczydeł,
– Ochotnicza Straż Pożarna z Wiśniewa,
oraz jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Czarnej,

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili min.:
Pani Teresa Wargocka Poseł na Sejm RP, Pan Czesław Mroczek Poseł na Sejm RP, Pan Wojciech Rastawicki – Radny Powiatu Mińskiego, Pani Hanna Wocial – Wójt Gminy Jakubów, Pan Krzysztof Domański – Przewodniczący Rady Gminy Jakubów, Pan Bogusław Dziedzic – Zastępca Wójta Gminy Jakubów, Pan Ryszard Parol – Prezes Gminnego Zarządu OSP w Jakubowie, Ksiądz Mirosław Tempczyk – proboszcz parafii Rzymsko-Katolckiej w Jakubowie, wraz z gościnnie przybyłymi: Księdzem Ryszardem Mierzejewskim i Księdzem prof. Romanem Bartnickim, Pani Wanda Dąbroś- Radna Rady Gminy Jakubów, Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Ludwinowie, orazprzewodnicząca Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Ludwinowie, Pani Marta Krusiewicz – Sołtys Sołectwa Ludwinów, Pani Lidia Domańska – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mistowie.

Wójt Gminy Jakubów – Hanna Wocial oraz Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Domański złożyli wszystkim Druhnom i Druhom z terenu Gminy Jakubów słowa podziękowania oraz wyrazy szacunku i uznania za ofiarną służbę, trud i poświęcenie w ochronie życia, zdrowia i mienia ludzkiego. Zaproszeni goście Czesław Mroczek Poseł na Sejm, Wojciech Rastawicki – Radny Rady Powiatu Mińskiego w swych przemówieniach składali wyrazy wdzięczności dla wszystkich strażaków i ich rodzin, oraz Poseł na Sejm Pani Teresa Wargocka, która odczytała list od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy skierowany do Druhen i Druhów w dniu ich święta.
Jako upamiętnienie tak podniosłej uroczystości Hanna Wocial Wójt Gminy Jakubów wręczyła:
– Druhowi Tadeuszowi Kunce z OSP Jakubów,
– Druhowi Tadeuszowi Kopcińskiemu z OSP Jakubów,
– Druhowi Wacławowi Ryszko z OSP Jakubów,
– Druhowi Stanisławowi Rogulskiemu z OSP Łaziska,
– Druhowi Marianowi Jurek z OSP Mistów,
– Druhowi Henrykowi Wocial z OSP Mistów,
– Druhowi Pawłowi Gryglas z OSP Wiśniew,
– Druhowi Waldemarowi Rek z OSP Wiśniew,
– Druhowi Henrykowi Głuchowskiemu z OSP Ludwinów,
– Druhowi Jerzemu Sekular z OSP Jędrzejów Nowy,
– Druhowi Kazimierzowi Konca z OSP Jędrzejów Nowy,
– Druhnie Mariannie Murzynowskiej z OSP Moczydła
podziękowania i publikacje książki pt. ”Strażacy Powiatu Mińskiego” jako dowód wdzięczności za wieloletnią służbę, wsparcie swoją osobą i niesienie nieocenionej pomocy na rzecz drugiego człowieka.

Oprawę muzyczną podczas uroczystości uświetniła Gminna Orkiestra Dęta z Jakubowa pod przewodnictwem Janusza Sadocha oraz występ Mażoretek
z terenu Gminy Jakubów pod przewodnikiem Honoraty Grudzień.

Po uroczystości Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Ludwinowie – Robert Karczewski zaprosił wszystkich Druhów i Druhny oraz zaproszonych gości na uroczysty obiad w remizie OSP Ludwinów.

Accessibility