LP

SOŁECTWA

DATA ZEBRANIA

GODZ.

MIEJSCE ZEBRANIA

OSOBA PROWADZĄCA ZEBRANIE

1.

Strzebula

01.09.2015

1700

U Sołtysa

Wójt

2.

Anielinek

02.09.2014

1800

U Sołtysa

Wójt

3.

Budy Kumińskie

03.09.2014

1700

Budynek po sklepie

Wójt

4.

Rządza

03.09.2014

1900

U Sołtysa

Wójt

5.

Jakubów

04.09.2014

1800

Urząd Gminy

Wójt

6.

Przedewsie

08.09.2014

1800

U Sołtysa

Wójt

7.

Jędrzejów Stary

09.09.2014

1800

U Sołtysa

Wójt

8.

Mistów

10.09.2014

1830

Remiza OSP

Wójt

9.

Józefin

11.09.2014

1800

U Sołtysa

Wójt

10.

Antonina

14.09.2014

1900

U Sołtysa

Wójt

11.

Kamionka

15.09.2014

1800

U Sołtysa

Wójt

12.

Nart

16.09.2014

1930

Klub wiejski

Wójt

13.

Leontyna

17.09.2014

1800

Klub Seniora w Mistowie

Wójt

14.

Ludwinów

17.09.2014

1930

Remiza

Wójt

15.

Jędrzejów Nowy

18.09.2014

1900

Szkoła podstaw.

Wójt

16.

Tymoteuszew

21.09.2014

1600

Sołtys

Wójt

17.

Łaziska

21.09.2014

1900

Remiza

Wójt

18.

Izabelin

22.09.2014

1900

U Sołtysa

Wójt

19.

Góry

23.09.2014

1800

U Sołtysa

Wójt

20.

Brzozówka

23.09.2014

2000

U Sołtysa

Wójt

21.

Szczytnik

24.09.2014

1800

U Sołtysa

Wójt

22.

Wiśniew

25.09.2014

1900

Szkoła podstaw.

Wójt

23.

Wola Polska

28.09.2014

1830

U Sołtysa

Wójt

24.

Moczydła

29.09.2014

1800

Remiza OSP

Wójt

25.

Aleksandrów

29.09.2014

2000

U Sołtysa

Wójt

26.

Turek

30.09.2014

1800

U Sołtysa

Wójt

Accessibility