LP

 

SOŁECTWA

 

DATA ZEBRANIA

 

GODZ.

 

MIEJSCE ZEBRANIA

OSOBA Z URZĘDU
1. Antonina 17.08 20:00 U Sołtysa E. Klepacka

 

2. Góry 18.08 19:00 U Sołtysa E. Klepacka
3. Leontyna 21.08 19:00 W Szkole W. Domańska
4. Tymoteuszew 22.08 18:00 U Sołtysa M. Michalczyk
5. Łaziska 22.08 20:00 Remiza M. Micalczyk
6. Przedewsie 23.08 18:00 U Sołtysa E. Kruk
7. Brzozówka 23.08 20:00 U Sołtysa E. Kruk
8. Ludwinów 24.08 18:00 W Remizie S. Bohun
9. Kamionka 28.08 18:00 U Sołtysa E. Bankiewicz
10. Strzebula 28.08 20:00 U Sołtysa E. Bankiewicz
11. Szczytnik 29.08 19:00 U Sołtysa J. Żyłkowska
12. Mistów 30.08 19:00 Remiza M. Rek
13. Aleksandrów 31.08 19:00 U Sołtysa
  1. Wolszczak
14. Jędrzejów Stary * 01.09
31.08
18:00
17:00
U Sołtysa
  1. Książek
15. Anielinek 04.09 19:00 U Sołtysa ||M. Rek
16. Wiśniew 08.09 19:00 W Szkole J. Żyłkowska
17. Budy Kumińskie 11.09 17:00 Budynek po sklepie M. Krusiewicz
18. Izabelin 18.09 19:00 U Sołtysa G. Muszelik
19. Rządza** 19.09 18:00 U Sołtysa
na terenie bloków wspólnoty mieszkaniowej Witkowizna
A. Czyżewska
20. Jakubów 20.09 18:00 Urząd Gminy M. Rek
21.. Turek 21.09 18:00 U Sołtysa Z. Marusa
22. Jędrzejów Nowy 22.09 18:00 W Remizie OSP
  1. Woźniak
23. Moczydła 25.09 18:00 W Remizie OSP
  1. Rawska

 

24. Wola Polska 27.09 18:00 U Sołtysa G. Muszelik
25. Nart 28.09 20:00 W Klubie wiejskim J. Jaglińska
26. Józefin 29.09 18:00 U Sołtysa J. Biaduń

 

* Ze względu na ważne sprawy zmianie ulegnie termin zebrania w Jędrzejowie Starym – nowy termin to 31 sierpnia 2017 roku o godzinie 17.00 w domu Sołtysa.

** Ze względu na ważne sprawy zmianie ulegnie miejsce zebrania w Rządzy – spotkanie odbędzie się na terenie bloków wspólnoty mieszkaniowej Witkowizna.

Zdjęcie: www.freepik.com

Accessibility