W sobotę – 21 stycznia 2017 roku w Szkole Podstawowej im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Wiśniewie odbył się II z cyklu Konkurs Recytatorski dla Seniorów. Tym razem tematem przewodnim wierszy była… miłość.

Organizatorami konkursu byli: Wójt Gminy Jakubów, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jakubowie oraz Koło Seniorów z Wiśniewa.
Konkurs Patronatem Honorowym objął Starosta Miński. Patronami medialnymi przedsięwzięcia byli Wydawca Tygodnika „Co słychać?” oraz Wydawca Tygodnika Mazowieckiego „Nowy Dzwon”.

Celem konkursu było: ożywienie wspomnień oraz upamiętnienie wierszy o miłości; wzmocnienie wrażliwości na piękno i bogactwo języka literackiego; doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorów; inspirowanie do aktywnego uczestnictwa
w kulturze; integracja mieszkańców Powiatu Mińskiego – członków Kół Seniorów.

Zgłoszenia do udziału w konkursie otrzymaliśmy od Kół Seniorów z terenu Gminy Jakubów: z Mistowa, Wiśniewa, Jakubowa, Ludwinowa, oraz z Gminy, Mrozy, Dobre, Kałuszyn, Mińsk Mazowiecki – koło Miejskie.
W związku z tym, że konkurs odbył się jeszcze w okresie Bożonarodzeniowym, tuż po przemówieniach i powitaniu gości, wszyscy zgromadzeni obejrzeli przepiękne „Jasełka” przygotowane przez Uczniów Szkoły Podstawowej im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Wiśniewie.
Aby wprowadzić zebranych w nastrój miłości – tematu tegorocznego konkursu P. Wojciech Nowak – Przewodniczący KEiR w Wiśniewie odczytał także „Hymn o miłości” Jana Pawła II. Następnie uczestnicy konkursu występowali według kolejności ustalonej wcześniej przez Organizatorów w drodze losowania.

Zmagania z trudną sztuką recytacji oceniało Jury w składzie:
1. P. Joanna Janicka – Prezes Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Oddział w Mińsku Mazowieckim – Przewodnicząca Jury;
2. P. Anna Łaptiew – Pióro – pedagog, nauczyciel Szkoły Podstawowej im. 7 PUL w Wiśniewie;
3. P. Małgorzata Laskowska – nauczyciel, pedagog specjalny w Zespole Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie, działająca w Stowarzyszeniu „Koniczynka”, Organizatorka konkursu Gawęd „O czym szumią mazowieckie wierzby”.

Jury przy ocenie wzięło pod uwagę: dobór repertuaru; interpretację utworu; stopień pamięciowego opanowania tekstu; kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny. Uczestnicy zaprezentowali swój kunszt recytatorski, szerokie umiejętności literackie oraz wrażliwość na piękno polskiej poezji. Wybór najlepszej trójki był niełatwy, ponieważ wszyscy zaprezentowali wysoki poziom recytacji.

I miejsce zajęła P. Zofia Fortuna z Koła Seniorów z Mistowa za recytację wiersza „Zaczarowana dorożka”,
II miejsce zajęła P. Cecylia Lichniak z Koła Seniorów z Ludwinowa za recytację wiersza „Zauroczenie”,
III miejsce zajęła P. Henryka Rechnio z Koła Seniorów z Mrozów za recytację wiersza „Nic dwa razy”.

Wyróżnienia zdobyli: P. Wojciech Nowak z Koła Seniorów z Wiśniewa za recytację wiersza „Gdybym był młodszy” oraz P. Janina Duk z Koła Seniorów z Dobrego za recytację wiersza „Dziad i Baba”. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy za udział oraz książkowe nagrody pocieszenia. Aby rozluźnić nieco atmosferę P. Wojciech Nowak zaprezentował także podczas konkursu kilka fraszek, które wywołały uśmiech na twarzach wszystkich zebranych.

Na zakończenie uczestnicy oraz zaproszeni goście wysłuchali koncertu pieśni wykonanych przez Chór Gminy SERENADA, działający przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Jakubowie, prowadzony przez P. Profesor Jolantę Kowalczyk. Publiczność za wspaniały występ nagrodziła wszystkich występujących gromkimi brawami. Organizatorzy zapewnili uczestnikom oraz zaproszonym gościom gorące napoje oraz słodki poczęstunek.
Wszyscy zebrani żywili ogromną nadzieję na kolejne edycje konkursu.

Opracowała:
Marta Krusiewicz
Podinspektor
Urzędu Gminy Jakubów

Accessibility