herbII TURNIEJ SOŁECTW GMINY JAKUBÓW

O PUCHAR WÓJTA GMINY JAKUBÓW

10 lipca 2016 r. godz. 14 00

boisko przy Szkole Podstawowej w Jędrzejowie Nowym

Cel Imprezy:

 • Integracja i aktywizacja mieszkańców Gminy Jakubów.

 • Upowszechnianie aktywnych form spędzania czasu.

 • Rozwój życia kulturalnego mieszkańców gminy.

 • Popularyzacja i prezentacja dorobku mieszkańców wsi.

 • Kultywowanie tradycji i kultury ludowej.

 • Wspólnie spędzony czas, w zabawowym nastroju, przy zachowaniu ducha rywalizacji sportowej, zgodnego z zasadami fair play.

 • Kształtowanie właściwych postaw zawodników i kibiców.

 • Wykorzystanie naturalnych warunków plenerowych miejscowości.

 • Promocja wsi.

Organizatorzy:

 • Wójt Gminy Jakubów,

 • Rady sołeckie poszczególnych sołectw,

 • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jędrzejowie Nowym.

Kontakt do organizatora:

Urząd Gminy Jakubów – P. Marta Klukowska, pok. nr 13, tel.: 25 758 20 57

Wójt Gminy Jakubów
Hanna Wocial

Accessibility