6 kwietnia 2016 roku rozpoczęto III etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie naszej Gminy, obejmujący miejscowości Mistów(ul. Strażacka, ul. Szkolna, ul. Słoneczna) oraz Leontyna.
Nieograniczony przetarg na prace budowlano-wykonawcze wygrała firma „BUDOKAN” z siedzibą w Łosicach, a kierownikiem budowy został p. Jan Jamróz – właściciel firmy.
Koszt robót budowlano-wykonawczych wynosić będzie: 388 636,58 zł, z czego część zostanie sfinansowana z pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie oraz ze środków własnych gminy Jakubów.
Długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi:
2197 m w tym:
-kanalizacja grawitacyjna: 1607 m
-kanalizacja tłoczna: 590 m
Ilość przyłączy: 27
W miejscowości Leontyna zostanie zamontowana również przepompownia ścieków, która usprawni przepływ ścieków oraz umożliwi odbiór nieczystości płynnych z dalszych części miejscowości.

 

Oprac. Konrad Brzost

Accessibility