W minioną sobotę – 20 stycznia 2018 roku w Szkole Podstawowej   im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Wiśniewie odbył się III z cyklu Konkurs Recytatorski dla Seniorów. Tym razem tematem przewodnim był list ,,Seniorzy Pamiętają …list do bliskiej osoby’’.

Organizatorami konkursu byli: Wójt Gminy Jakubów, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jakubowie oraz Koło Seniorów z Wiśniewa. 

Celem konkursu było: ocalenie od zapomnienia sztuki pisania listów,   w tym przykładanie wagi do estetycznego i czytelnego zapisu treści listu, rozwijanie wyobraźni i umiejętności swobodnego wyrażania siebie poprzez własne teksty, a także wyrażanie uczuć do osoby bliskiej. Konkurs miał skłonić do starannego pisania oraz kultywowania tradycyjnej  formy korespondencji poprzez pisanie listów oraz integrację mieszkańców Powiatu Mińskiego.

Zgłoszenia do udziału w konkursie otrzymaliśmy od Kół Seniorów z terenu Gminy Jakubów: z Mistowa, Wiśniewa, Jakubowa, Ludwinowa, oraz z Gminy Mrozy i Dobre.

W związku z tym, że konkurs odbył się jeszcze w okresie Bożonarodzeniowym, tuż po przemówieniach i powitaniu gości, wszyscy zgromadzeni obejrzeli przepiękne „Jasełka” przygotowane przez Uczniów Szkoły Podstawowej im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Wiśniewie.

Następnie uczestnicy konkursu występowali według kolejności ustalonej wcześniej przez Organizatorów  w drodze losowania. 

Zmagania uczestników oceniało Jury w składzie:

  1. Joanna Janicka – Prezes Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Oddział w Mińsku Mazowieckim – Przewodnicząca Jury;
  2. Anna Łaptiew – Pióro – pedagog, nauczyciel Szkoły Podstawowej im. 7 PUL w Wiśniewie;
  3. Małgorzata Laskowska – nauczyciel, pedagog specjalny w Zespole Szkół Specjalnych im. J. Porazińskiej w Ignacowie.

 Jury przy ocenie wzięło  pod uwagę: kreatywny pomysł, estetykę i zasady pisania listów, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.

Uczestnicy zaprezentowali swoją umiejętność pisania listów, przelewania myśli, uczuć na papier, szerokie umiejętności literackie. 

Wybór najlepszej trójki był niełatwy, ponieważ wszyscy zaprezentowali wysoki poziom umiejętności.  

  I miejsce zajęła P. Zofia Trzcińska z Woli Polskiej za ,,List do bliskiego mężczyzny’’,

 II miejsce zajął  P. Jan Piotrowski z Antoniny za  ,,List do siostry’’  ,     

III  miejsce zajęła   P. Marianna Obrębska z Dobrego za ,,List do wnuczka’’.

Wyróżnienia zdobyli:
P. Lucyna Kunka, P. Teresa Biegalska, P. Janina Zagórska.

Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy za udział oraz nagrody pocieszenia.

Organizatorzy zapewnili uczestnikom oraz zaproszonym gościom gorące napoje oraz słodki poczęstunek.

Wszyscy zebrani żywili ogromną nadzieję na kolejne edycje konkursu.

  

Opracowała:
Ewa Klepacka
Urząd Gminy Jakubów

 

Accessibility