Jakubów, 2 stycznia 2020r.

 

I N F O R M A C J A

Wójt Gminy Jakubów informuje, że w związku z możliwością uzyskania  przez Gminę Jakubów 100% dofinansowania z  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” została przeprowadzona inwentaryzacja folii na terenie gminy Jakubów na podstawie złożonych oświadczeń przez rolników. Program dotyczy usuwania folii rolniczych, siatki i sznurków do owijania balotów, opakowań po nawozach i  typu Big Bag.

Wnioski złożyło 65 rolników z terenu gminy Jakubów. Łączna ilość zadeklarowanych foli i odpadów rolniczych pochodzących z działalności rolniczej wynosi 35Mg. W dniu 9.12.2019r. został złożony wniosek do NFOŚiGW  w Warszawie na kwotę 17.500,00zł. Wniosek oczekuje na rozpatrzenie, o uzyskaniu dofinansowania poinformujemy w odrębnym komunikacie.

 

WÓJT
/-/Hanna Wocial

 

Przygotowała:
Anna Czyżewska
Inspektor UG Jakubów

Zdjęcie: www.pexels.com

Accessibility