W związku z występowaniem wirusa SARS-CoV-2 na chwilę obecną nie jest planowane zamknięcie granic Republiki Włoskiej i ruch zarówno wjazdowy, jak i wyjazdowy odbywa się swobodnie. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne Główny Inspektorat Sanitarny nie zaleca podróżowania do północnych Wioch.  Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże, które nie są konieczne do 11 gmin objętych kwarantanną przez władze włoskie ze względu na występowanie wirusa SARS-CoV-2:

  • w regionie Lombrdi: Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Pas serini, Castelgerundo, San Fiorano;
  • w regionie Wenecji Euganejskiej: Vo` Euganeo (Padxva).

Włoskie władze podjęty szereg działań o charakterze prewencyjnym mających na celu skuteczną ochronę zdrowia publicznego oraz powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa. Odwołane zostały wszystkie imprezy masowe, w tym sportowe w Lombrdii oraz w Wenecji Euganejskiej. Zawieszono zajęcia na uczelniach wyższych w Lombardii; Piemoncie, Wenecji Euganejskiej, Friuli Wenecji Julijskiej oraz Emilii Romanii. Zamknięte pozostaną również szkoty w Lombardii, Piemoncie, Wenecji Euganejskiej, Wenecji Julijskiej oraz Emilii Romanii oraz zawieszone wszystkie wyjazdy szkolne na terenie całych Wioch.

Osoby, które wykupiły wycieczki do Wioch, powinny złożyć na piśmie do organizatora oświadczenie o odstąpieniu od umowy z powodu sytuacji panującej w miejscu docelowym. Konsument może powołać się na przepis art. 47 ust. 4 ustawy o imprezach turystycznych, który brzmi następującą:

Art. 47 ust. 4. Podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.

i zażądać zwrotu pieniędzy wskazując termin np. 7 dni i nr rachunku bankowego. Powinien ponadto powołać się na informacje, które podaje GIS i MSZ, które w pewnym sensie uzasadniają jego decyzję. Jeśli przedsiębiorca odmówi albo nie zareaguje na pismo konsumenta, wówczas konsument może złożyć wniosek o pomoc do Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Mińsku Mazowieckim. Mając na uwadze, że część Biur podróży odmawia dokonania zwrotu całej wpłaconej kwoty, potrącając karę umowną za odstąpienie od umowy (której wysokość jest określona w umowie), prawdopodobnie jednak wszystkie tego typu sprany będą się kończyć w sądzie, który oceni czy roszczenia konsumenta są zasadne. Czy tego typu ostrzeżenia wystarcza, aby domagać się zwrotu środków w przypadku odstąpienia z powodu wirusa — być może tak, ale nie mamy pewności i dlatego nie możemy konsumentom dać gwarancji, że odzyskają pieniądze. Znamienne jest, że takie sanie rekomendacje na temat podróżowania MSZ i GIS wyrażają na temat Chin www.gov.pl/web/dyplomacja/chiny — nie zaleca, odradza i na tej podstawie de facto biura podróży same odwołują imprezy, czy też przewoźnicy loty.

Na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych mamy następującą informację: www.gov.pl/web/dyplomacja/wlochy

Z uwagi na fakt, że sytuacja jest bardzo dynamiczna, a włoska Obrona Cywilna podkreśla, że trudno przewidzieć kierunki rozprzestrzeniania się wisusa, MSZ apeluje o śledzenie bieżących doniesień nt wirusa 2019-nCo przed podjęciem decyzji o wyjeździe do Wioch. Komunikaty są na bieżąco zamieszczane na stronie placówek we Włoszech www.gov.pl/wlochv Głównego Inspektoratu Sanitarnego gis.gov.pl oraz na stronie włoskiego Ministerstwa Zdrowia www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp

Należy również liczyć się z możliwymi utrudnieniami wynikającymi z podejmowanych ad hoc przez władze włoskie działaniami prewencyjnymi, w tym kontrolami na lotniskach.

Accessibility