UWAGA   –   WAŻNE !!!

          Z dniem 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie regulacje zawarte w art. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 846) dodające ust. 8a w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.), na podstawie których wszyscy podatnicy VAT czynni będą zobowiązani prowadzić ewidencję w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych.

Jednocześnie zmiana w/w przepisu powoduje konieczność przesyłania plików JPK bez wezwania organu podatkowego i przekazywania comiesięcznie, w terminie do 25-tego dnia następnego miesiąca wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie Ministerstwa Finansów.

 

Accessibility