Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim przypomina, że zgodnie z zapisami Rozporządzenia nr 2/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 roku zmieniającego Rozporządzenie z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół określono obszar zapowietrzony obejmujący m.in. następujące miejscowości Gminy Jakubów: Mistów, Leontyna, Anielinek, Tymoteuszew, Ludwinów, Wola Polska, Rządza, Wiśniew, Łaziska, Izabelin, Szczytnik, Jakubów, Moczydła, Przedewsie, Antonina, Józefin, Brzozówka, Kamionka, Budy Kumińskie, Turek, Góry, Aleksandrów, Jędrzejów Stary, Jędrzejów Nowy.

Zgodnie z § 3 pkt.2 i art. 4 pkt 1 ww. Rozporządzenia w obszarze zapowietrzonym nakazuje się zgłaszanie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Mińsku Mazowieckim miejsc utrzymywania rodzin pszczelich, matek pszczelich, czerwia, pszczół, pni pszczelich, produktów pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece, bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim.

Uzupełnione druki zgłoszeń należy niezwłocznie dostarczyć do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mińsku Mazowieckim.

Niezgłoszenie miejsc utrzymywania rodzin pszczelich, matek pszczelich, czerwia, pszczół, pni pszczelich, produktów pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Mińsku Mazowieckim będzie skutkowało naliczaniem wysokich kar finansowych.

Accessibility