BARDZO WAŻNA INFORMACJA

DOTYCZY WPŁAT  II  RATY PODATKU 2020 ROKU

Informuję, że ze względu na sytuację epidemiologiczną w całym kraju (rozprzestrzenianie się koronawirusa) i konieczność zachowania szczególnych środków ostrożności, sołtysi    nie będą osobiście zbierać II raty podatku w 2020 r.

W związku z powyższym wpłaty II raty podatku 2020 r. która jest płatna do 15 maja 2020r. należy dokonać na rachunek Urzędu Gminy:  Nr 61 9226 0005 0050 0294 2000 0010  internetowo, w Banku lub na poczcie.

O sposobie wpłaty III raty podatku w 2020 r. poinformujemy w terminie późniejszym.

Jednocześnie informuję, że w dalszym ciągu obowiązuje samodzielne dokonywanie odczytów wodomierzy i przekazywanie ich stanu do Urzędu Gminy w Jakubowie drogą telefoniczną /25/ 757 91 96, /25/ 757 91 50, /25/ 757 91 90 lub za pomocą poczty elektronicznej  e-mail: podatki@jakubow.pl lub sekretariat@jakubow.pl

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny do p. Eweliny Bankiewicz tel. /25/ 757 91 96.
Taka sytuacja będzie trwała do odwołania.

Wójt Gminy Jakubów

/-/ Hanna Wocial

 

Accessibility