Koło Łowieckie przy Ministerstwie Rolnictwa w Warszawie informuje, że:

1. Szkody w łąkach i pastwiskach będą szacowane tylko na użytkach, utrzymanych w dobrej kulturze rolnej oraz prowadzonych zgodnie z zasadami agrotechnicznymi.

2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska Dz. U. nr 45 poz. 272 z dnia 08.03.2010 roku w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód łowieckich:
§4.4 – ostatecznego szacowania szkód wyrządzonych przez dziki w łąkach i pastwiskach dokonuje się w przypadku szkody wyrządzonej:
1) poza okresem wegetacyjnym przed rozpoczęciem wegetacji w kolejnym roku, w terminie umożliwiającym doprowadzenie uszkodzonego obszaru do stanu  pierwotnego.
2) w okresie wegetacyjnym w terminie 7 dni od daty jej zgłoszenia.

Z rozporządzenia wynika, że szkód w łąkach i pastwiskach po zakończeniu wegetacji – jesienią i zimą – nie szacuje się. Szkody będą szacowane wiosną roku następnego.

 

Zdjęcie: www.pexels.com

Accessibility