Jakubów, dnia 28 lipca 2015 roku

Informacja
„Kolonie Letnie Lesko w Bieszczadach”

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras ul. Fabryczna 15, 20-301 Lublin, zaprasza dzieci z terenów wiejskich na kolonie letnie.

Termin: 8.08-21.08.2015r. (14 dni)
Miejsce: Bursa szkolna w Bieszczadach, w miejscowości Lesko

Liczba dzieci:
Dzieci w wieku od 7 do 16 lat
Koszt: 350 zł od uczestnika za kolonie

Termin zgłoszenia:
31.07.2015 roku w Urzędzie Gminy Jakubów, pok. nr 3 (należy pobrać kartę zgłoszeniową)

Obowiązkowo zaświadczenie z KRUS, że co najmniej jedno z rodziców ubezpieczone jest w pełnym zakresie (ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Załącznik
Karta kwalifikacyjna

Accessibility