Wójt Gminy Jakubów informuje, że w związku z możliwością uzyskania  przez Gminę Jakubów 100% dofinansowania z  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” została przeprowadzona inwentaryzacja folii na terenie gminy Jakubów na podstawie złożonych oświadczeń przez rolników. Program dotyczy usuwania folii rolniczych, siatki i sznurków do owijania balotów, opakowań po nawozach i  typu Big Bag.

Ponadto informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia  13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 poz.1454 z późn. zm.) od dnia 6.09.2019r. ww. odpady nie stanowią odpadów komunalnych, w związku z czym rolnicy pozbywają się tych odpadów  we własnym zakresie. Jednocześnie informujemy, że w przypadku przekroczenia kwoty dofinansowania lub gdy zostanie przekroczona ilość zadeklarowanych odpadów, różnicę regulują rolnicy rozliczając się bezpośrednio z odbiorcą odpadu.

 

Accessibility