Jakubów, dnia 7 października 2019 roku

Informacja o planowanym polowaniu

Na podstawie Art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (wersja obowiązująca od dnia 1 kwietnia 2018 r.) zawiadamiam, że w dniu 19.10.2019 r. w obwodzie łowieckim nr 411 – ohz LP „KOKOSZKI” będącym w zarządzie Nadleśnictwa Mińsk odbędzie się polowanie zbiorowe.

Godzina rozpoczęcia polowania 07:30.
Godzina zakończenia polowania 15:30.

Miejsce przeprowadzenia polowania Ur. Kokoszki. Zwierzyna przewidziana do odstrzału: dziki, lisy.

Z poważaniem

Robert Milewski
Zastępca Nadleśniczego

W Gminie Jakubów polowanie dot. terenów wsi Jędrzejów Nowy.

Accessibility