Jakubów, dnia 21 sierpnia 2017  roku

IN.6332.7.2017.MK

Mieszkańcy Gminy Jakubów

INFORMACJA

Wójt Gminy Jakubów, zgodnie z informacją uzyskaną z Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie – Oddział w Sokołowie Podlaskim, Inspektorat w Mińsku Mazowieckim, zawiadamia, że od dnia 23 sierpnia 2017 roku będą prowadzone prace utrzymaniowe na rzekach:

Mienia, na terenie miejscowości: Jędrzejów Nowy, Jędrzejów Stary, Aleksandrów;

– Czarna, na terenie miejscowości: Mistów, Anielinek, Jakubów, Przedewsie, Antonina;

Jednocześnie przypominam, że właściciele nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych są zobowiązani umożliwić dostęp  do wody na potrzeby wykonywania robót utrzymaniowych oraz usunąć istniejące ogrodzenia pastwisk (art. 27, art. 28 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne Dz. U. z 2017 r. poz. 1121, tekst jednolity).

Wójt Gminy Jakubów
/-/ Hanna Wocial

Sprawę prowadzi:
Marta Krusiewicz
tel. 25 758 20 57

Accessibility