Jakubów dnia 2 stycznia 2020r.

 

INFORMACJA O PRZETARGU

 Projekt „Energia dla przyszłości – odnawialne źródła energii   w gminach wschodniego Mazowsza: Dobre, Jakubów, Stanisławów, Stara Kornica”

Wójt Gminy Jakubów informuje, że zgodnie z informacją od Gminy Stara Kornica Lidera Projektu „Energia dla przyszłości – odnawialne źródła energii   w gminach wschodniego Mazowsza: Dobre, Jakubów, Stanisławów, Stara Kornica” nastąpiła zmiana terminu składania ofert z terminu „do 27 grudnia 2019 roku, do godziny 13.00”, na  „15 stycznia  2020 roku, do godziny 13.00” w przetargu nieograniczonym na zadanie pod nazwą: „Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem instalacji kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych w Gminach Stara Kornica, Dobre, Jakubów i Stanisławów”.  Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, prowadząca do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w zakresie zmiany terminu składania ofert spowodowana była złożeniem dużej ilości zapytań do treści SIWZ i udzielenia wyjaśnień wykonawcom.

WÓJT
/-/Hanna Wocial 

Przygotowała:
Anna Czyżewska
Inspektor UG Jakubów

 

Accessibility