Wójt Gminy Jakubów informuje, że w gminie Jakubów w ramach realizacji projektu „Energia dla przyszłości – odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobre, Jakubów, Stanisławów i Stara Kornica” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 działanie 4.1 Odnawialne źródła energii (OZE) zgodnie z umową o dofinansowanie z dnia 28 stycznia 2019 r. zostanie zrealizowane 23 instalacje OZE, w tym 21 u osób fizycznych i 2 na budynkach użyteczności publicznej (SUW Mistów i OSP Jakubów). Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego wynosi 70% kosztów kwalifikowanych, natomiast wkład własny konieczny do wniesienia stanowi 30% oraz podatek VAT. Ogłoszenie o przetargu o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Projektu zostało opublikowane w DUUE dnia 26.11.2019r.

 

Accessibility