Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim informuje o opublikowaniu decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1856 z dnia 27 listopada 2018 r. zmieniającej załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich. Zmiana dotyczy zastąpienia obszaru zagrożenia (strefa niebieska) obszarem objętym ograniczeniami (strefa czerwona).

Link z mapką uwzględniającą ww. zmiany:
https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

 

Accessibility