Szanowni mieszkańcy Gminy Jakubów!

W związku z potrzebą działań na rzecz ochrony powietrza i ochrony zdrowia mieszkańców wszystkie Gminy w województwie mazowieckim, łącznie z Naszą Gminą zobowiązane są do przeprowadzenia pełnego rejestru źródeł ciepła wykorzystywanych w domostwach, lokalach usługowych oraz obiektach użyteczności publicznej.

W tym celu, w najbliższych tygodniach przeprowadzona zostanie Inwentaryzacja – rozpoznanie indywidualnych źródeł ciepła dla każdego lokalu na terenie gminy.

Inwentaryzacja jest obowiązkowa dla wszystkich budynków i lokali ogrzewanych indywidualnie. Będzie to pierwsze tak powszechne badanie tego typu, przeprowadzone na terenie naszej Gminy oraz realizowane równocześnie z podobnymi badaniami na terenie całego województwa mazowieckiego.

Mieszkańcy Mazowsza zobowiązani są do przestrzegania tzw. Uchwały antysmogowej, przyjętej przez Sejmik Województwa. Uchwała ta przedstawia stopniowe ograniczenia w stosowaniu źródeł ciepła
na węgiel lub drewno i docelowo określa, że od 2028 r. będzie można użytkować urządzenia spełniające wymagania ekoprojektu.

Inwentaryzacja dotyczyć będzie przede wszystkim:

  • Małych kotłowni przydomowych
  • Palenisk domowych (piece ceramiczne, piecokuchnie, piece wolnostojące, kominki)
  • Niewielkie kotłownie do 1 MW dostarczające ciepło do lokali usługowych lub warsztatów
  • Kotłownie w obiektach użyteczności publicznej
  • Kotłownie w obiektach handlu i usług

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy Jakubów o udzielenie pomocy oraz przekazanie niezbędnych informacji. Ankietyzacja zostanie przeprowadzona w najbliższych tygodniach.

Wzór ankiety – dostępny poniżej, do pobrania.

Wszystkim nam zależy na świeżym i czystym powietrzu, którym oddychamy. Skuteczne rozpoznanie stanu kotłów i pieców grzewczych w naszej Gminie jest warunkiem niezbędnym do ubiegania się
w przyszłości o dofinansowanie na wymianę starych kotłów na urządzenia nowoczesne, ekonomiczne i ekologiczne.

Zbieranie danych o objętych zakresem inwentaryzacji będzie przeprowadzane bezpośrednio przez ankieterów posługujących się identyfikatorami podpisanymi przez Wójta Gminy Jakubów.

Do wypełnienia ankiety niezbędne będą: Informacje znajdujące się na tabliczce znamionowej źródła ciepła, lub Instrukcja obsługi źródła ciepła.

Podczas inwentaryzacji nie będą spisywane dane osobowe mieszkańców.

Inwentaryzację przeprowadzi: Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. (www.pgksa.pl)

Z góry dziękuję za współuczestnictwo i poświęcony czas.

Z poważaniem

Wójt  Gminy Hanna Wocial

 

Accessibility
#header, .wpb_revslider_element { -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }