W dniu 6 września 2018 roku  w sali konferencyjnej restauracji  Esta w Mińsku Mazowieckim z inicjatywy Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim,   odbyły się IV Warsztaty Partnerstwa Lokalnego na rzecz ożywienia gospodarczego Powiatu Mińskiego oraz rozwoju lokalnego rynku pracy pn.  ,,Opracowywanie projektów społeczno – gospodarczych i aktywizacji rynku pracy opartych na diagnozie  społeczno – gospodarczej Powiatu Mińskiego’’ z udziałem przedstawicieli lokalnych władz z gmin i powiatu,  przedsiębiorców, cechu rzemiosł,  instytucji edukacji i rynku pracy,  agencji rozwoju regionalnego i lokalnego, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów z terenu powiatu.

Warsztaty  rozpoczęły się od powitania gości  przez Pana Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego, który przekazał głos Pani Grażynie Borowiec –  Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim. Na wstępie przedstawiono program spotkania oraz omówiono materiały wypracowane przez uczestników wcześniejszych warsztatów opartych na diagnozie międzysektorowej, powiatu mińskiego.

Kolejnym punktem było przedstawienie prezentacji wójtów gmin: Pani Hanny Wocial Wójta Gminy Jakubów oraz Pana Arkadiusza Czyżewskiego Sekretarza  Kałuszyna w których zachwalali wyjątkowość gmin pod względem atrakcji turystycznych, położenia geograficznego, zasobów środowiska naturalnego, oraz możliwości rozwoju.

W trakcie przedsięwzięcia uczestnicy mogli podziwiać i degustować wyroby własne  z przepięknego stoiska promocyjnego Gminy Jakubów tj. chleb wiejski wypiekany przez Panią Henrykę Wiechetek z Turku, wędlinę swojską    oraz  ,,Ser Kozi z Jakubowa’’ produkowany Przez Panią  Annę Michalczuk z Rządzy (Witkowizny) wpisany na listę produktów tradycyjnych, prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Goście mogli również zapoznać się z ofertą  Gospodarstwa Agroturystycznego ,,Na KOŃcu Wsi’’ w Brzozówce prowadzonego przez p. Elżbietę Fabczak.

Accessibility