27 października 2019 roku 100-osobowa grupa uczestników projektu pn. „Jakubów z kulturą ludową na tak!”, realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Jakubów, wzięli udział w wyjeździe do siedziby Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „MAZOWSZE” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie-Otrębusach. w Karolinie-Otrębusach.
Członkowie Kół Gospodyń Wiejskich, działających na terenie gminy Jakubów oraz członkowie Chóru Gminnego „SERENADA”, działającego przy Gminnej Bibliotece Publicznej – uczestnicy projektu – obejrzeli przepiękne widowisko pt. „Pielgrzym” w reżyserii Zbigniewa Kułagowskiego, w wykonaniu aktorów, solistów, chóru, baletu i orkiestra PZLPiT „Mazowsze” pod batutą maestro Jacka Bonieckiego, dyrektora PZPLiT „Mazowsze”. Opowieść zbudowana została na wybranych utworach Adama Mickiewicza a dopełniona odkrywaną na nowo niezwykłą muzyką sceniczną i kantatową Stanisława Moniuszki.
Udział w widowisku był dla Uczestników ogromną ucztą duchową i zapewnił niezapomniane przeżycia oraz wrażenia wzrokowe i słuchowe.
Ponadto podczas wyjazdu Uczestnicy mieli okazję obejrzeć siedzibę Zespołu – Matecznik Mazowsze w Karolinie-Otrębusach.

Opracowała:
Koordynator projektu:
Marta Krusiewicz

Accessibility