„Nie wys­tar­czy po­kochać, trze­ba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i prze­nieść ją przez całe życie.”

K.I. Gałczyński

Złote i Diamentowe gody to niezwykłe wydarzenie, wyjątkowe święto, które obchodzi się po co najmniej 50 latach wspólnego pożycia małżeńskiego. Wspólne pół wieku to dowód wzajemnej miłości, zrozumienia istoty związku małżeńskiego i zbudowania trwałego gmachu, któremu na imię rodzina. To wspaniały wzór mądrego życia i przykład dla młodych, którzy decydują się związać węzłem małżeńskim zakładając rodzinę.

W czwartek 2 lipca 2015 roku o godzinie 1200 w Urzędzie Gminy Jakubów odbyła się uroczystość obchodów 50 – lecia i 60 – lecia pożycia małżeńskiego. W uroczystości udział wzięły następujące pary z terenu Gminy Jakubów:

Złote Gody- obchodzili:
1. Państwo Irena i Ryszard Rendaszka z Aleksandrowa
2. Państwo Barbara i Władysław Skwara z Brzozówki
3. Państwo Genowefa i Wacław Bartniccy z Jakubowa
4. Państwo Anna i Wacław Płochoccy z Jędrzejowa Starego
5. Państwo Wiesława i Mieczysław Michalczyk z Turku

Diamentowe Gody – obchodzili również:
1. Państwo Halina i Marian Jurek z Mistowa
2. Państwo Wanda i Feliks Przysowa z Mistowa

Z tej okazji Wójt Gminy Jakubów – Pani Hanna Wocial wraz z Przewodniczącym Rady Gminy – Panem Krzysztofem Domańskim i Panią Sekretarz – Justyną Miłaczewską wręczyli medale wraz z legitymacjami nadanymi przez Prezydenta RP.

Ponadto każda z par otrzymała bukiet kwiatów, dyplom lokalnych władz , wspaniałe życzenia oraz drobny upominek. Po wręczeniu odznaczeń nastąpił czas na sesję zdjęciową, podczas której uwieczniono Jubilatów. Po oficjalnej części uroczystości wszyscy zebrani zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, w tym weselny tort. Nie zabrakło również bogatego programu artystycznego w wykonaniu dzieci ze szkoły z Mistowa wraz z opiekunem Panią Agnieszką Kościeszą i występu lokalnego zespołu „ Wisienki” z Wiśniewa . Podczas uroczystości zaszczyciła nas swoją obecnością Pani Krystyna Kupiec – emerytowany nauczyciel Szkoły Podstawowej w Ludwinowie, która wprowadziła zebranych w atmosferę refleksji i wspomnień, recytując swoje wiersze. W tak miłej atmosferze Jubilaci spędzili czwartkowe popołudnie.

Accessibility