W dniu 9 września 2018 roku odbył się jubileusz 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Moczydłach, podczas którego nastąpiło nadanie jednostce Sztandaru, wręczenie odznaczeń związkowych oraz uhonorowanie jednostki brązowym medalem.
Otwarcia uroczystości dokonali: Prezes OSP Moczydła druh Mieczysław Sikorski oraz Wójt Gminy Jakubów druhna Hanna Wocial witając zaproszonych gości i wszystkich zebranych na uroczystości.

Następnie odbyła się ceremonia nadania i wręczenia sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Moczydłach. Akt ufundowania sztandaru w imieniu fundatorów odczytał Ryszard Baran. O uroczyste wbijanie gwoździ w drzewiec sztandaru poproszeni zostali przybyli goście i fundatorzy Sztandaru:

• Prezes Ochotniczej Straży w Moczydłach – druh Mieczysław Sikorski.
• Pan Ryszard Baran – właściciel firmy „Trans – Kop”, Stacja Kontroli Pojazdów
w Jakubowie i Kopalnia Góry.
• Pan Jacek Lipiec – Prezes Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim.
• Pan Marian Baranowski – właściciel firm „Stolarnia Baranowski” w Mińsku Mazowieckim
• Pan Krzysztof Wocial.
• Pani Elżbieta Wójcik – właściciel firmy „Kuźnia” w Jakubowie.
• Pan Artur Wocial – współwłaściciel firmy „ARGO” w Mińsku Mazowieckim.
• Pani Małgorzata Sikorska – właściciel firmy „Usługi Medyczne” – Moczydła
• Pan Leszek Rawski – właściciel firmy „Handel Materiałów Budowlanych” – Moczydła.
• Przedstawiciel firmy „Wipasz S.A”
• Pan Jarosław Leszczyński – właściciel firmy „Usługi Brukarskie” – Antonina.
• Pani Bogusława Matejkowska – Członek Rady Gminy Jakubów
• Państwo Barbara i Mirosław Farbiś.
• Przedstawiciel rodziny Bartnickich z Moczydeł.
• Pan Cezary Gańko – właściciel firmy „Olimar” w Mińsku Mazowieckim
• Druh Rafał Królak – Komendant Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.
• Przedstawiciel Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczpospolitej Polskiej.
• Przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Jędrzejowie Nowym
• Przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Mistowie.
• Przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach.
• Druh Sebastian Rawski.
• Druh Bogdan Wadas.
• Druh Włodzimierz Czyż
• Druh Marcin Czyż
• Druh Rafał Bartnicki
• Druh Piotr Drzazga.
• Druh Leszek Miąsek.
• Druh Rafał Mućka.
• Druhna Mariola Czyż.
• Druh Waldemar Czyż.
• Druh Tadeusz Czyż.
• Druhna Justyna Sikorska.
• Druh Mateusz Sikorski.
• Druhna Monika Mućka.

Wręczenia sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Moczydłach dokonał Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego druh Antoni Jan Tarczyński. Sztandar wręczył na ręce Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Moczydłach druha Mieczysława Sikorskiego. Z okazji 50-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Moczydłach oraz w dowód wdzięczności za dotychczasową działalność, jednostka została odznaczona Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.
Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie medali i odznaczeń dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Moczydłach za ich dotychczasową służbę.

Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczony został:
• druh Waldemar Sikorski

Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:
• druh Tadeusz Czyż
• druh Waldemar Czyż
• druh Włodzimierz Czyż
• druh Jerzy Rawski
• druh Julian Rawski
• druh Leszek Rawski
• druh Jan Rudnicki
• druh Mieczysław Sikorski
• druh Bogdan Wadas

Ponadto, odznaką Strażak wzorowy odznaczono :
• druha Rafała Bartnickiego
• druha Marcina Czyża
• druha Piotra Drzazgę
• druha Leszka Miąska
• druha Rafała Mućkę
• druha Pawła Nowaka
• druha Sebastiana Rawskiego
• druha Jarosława Sikorskiego

Następnie wręczono Dyplomy uznania od Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Województwa Mazowieckiego, druha Antoniego Jana Tarczyńskiego, które otrzymali :

• Druh Mieczysław Sikorski
• Druh Tadeusz Czyż
• Druh Włodzimierz Czyż
• Druh Waldemar Czyż
• Druh Bogdan Wadas

Wręczenia powyższych medali i odznaczeń dokonali: Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego druh Antoni Jan Tarczyński oraz Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim młodszy brygadier Krzysztof Komorowski.

Następnie zostały wręczone Dyplomy uznania od Marszałka Województwa Mazowieckiego – Pana Adama Struzika, które w imieniu Marszałka przekazał Pan Mariusz Kozera Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Powyższe dyplomy otrzymali:
• Druh Rafał Mućka
• Druh Leszek Rawski
• Druh Leszek Miąsek
• Druh Marcin Czyż
• Druh Jarosław Sikorski
• Druh Rafał Bartnicki
• Druh Piotr Drzazga

Po części oficjalnej głos zabrali zaproszeni goście, którzy nie szczędzili słów uznania dla całej jednostki OSP w Moczydłach. Na zakończenie głos zabrał Prezes OSP Moczydła druh Mieczysław Sikorski, który podziękował wszystkim za przybycie i dzielenie radości z obchodów tak wspaniałego jubileuszu, a w dowód wdzięczności przekazał przyjaciołom i sympatykom OSP Moczydła pamiątkowe statuetki.
Na zakończenie jubileuszu wszyscy przybyli goście zaproszeni zostali na uroczysty poczęstunek.

Accessibility