PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY JAKUBÓW

Wójt Gminy Jakubów informuje, że Gmina Jakubów
w ramach umowy nr POIS.09.03.00-00-466/13-00 o dofinansowanie Projektu „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jakubów” w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013
przystąpiła do opracowania
PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY JAKUBÓW

Accessibility