Ogłoszenie Wójta Gminy Jakubów

O G Ł O S Z E N I E
Makbud Centrum Edukacyjne OMEGA mające siedzibę w Mińsku Mazowieckim
z a p r a s z a
Mieszkańców Gminy Jakubów na spotkanie mające na celu konsultacje założeń
Lokalnego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY JAKUBÓW

Wójt Gminy Jakubów informuje, że Gmina Jakubów
w ramach umowy nr POIS.09.03.00-00-466/13-00 o dofinansowanie Projektu „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jakubów” w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013
przystąpiła do opracowania
PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY JAKUBÓW

Accessibility
#header, .wpb_revslider_element { -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }