Kampania walnych zebrań sprawozdawczych OSP za rok 2019 na terenie gminy Jakubów dobiegła końca. W dniach od 18 stycznia 2020 r. do 7 marca 2020 r. odbyły się zebrania sprawozdawcze w Ochotniczych Strażach Pożarnych w Jakubowie, Jędrzejowie Nowym, Ludwinowie, Łaziskach, Mistowie, Moczydłach oraz w Wiśniewie. W zebraniach uczestniczyli druhowie z poszczególnych jednostek. Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Jakubów na zebraniu gościli przedstawicieli władz samorządowych i strażackich. Zaproszenia do udziału w zebraniach przyjęli między innymi:
– Anna Maria Siarkowska – Poseł na sejm RP,
– Antoni Jan Tarczyński – Starosta Powiatu Mińskiego,
– st. bryg. mgr inż. Paweł Parobczak -Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim,
– bryg. mgr inż. Krzysztof Komorowski – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim

W trakcie zebrań omówiono działalność oraz gospodarkę finansową jednostek w roku 2019, jak również przedstawiono główne założenia do realizacji w roku 2020. Hanna Wocial Wójt Gminy Jakubów ustosunkowała się do wysłuchanych sprawozdań i planów. Wójt podkreśliła rolę, jaką odgrywają strażacy – ochotnicy w realizowanych zadaniach na rzecz bezpieczeństwa, ochrony życia, zdrowia i mienia. Podziękowała strażakom ochotnikom za zaangażowanie, udział w różnego rodzaju uroczystościach gminnych i kościelnych, współpracy ze szkołami, pomocy i organizacji różnego rodzaju imprez na terenie gminy Jakubów, a także na szczeblu powiatowym.

Komendant Powiatowy PSP wraz ze swoim zastępcą oprócz przedstawienia statystyk, przypomnieli o możliwości dofinansowania, o które mogą się ubiegać jednostki OSP. Podziękowali ponadto druhom ochotnikom za gotowość do akcji i wspieranie Państwowej Straży Pożarnej podczas działań ratowniczych.
Po przeprowadzeniu wszystkich zebrań odbędzie się posiedzenie Zarządu Gminnego, na którym nastąpi podsumowanie organizacji i przebiegu zebrań oraz planów na 2020.

Accessibility