Pani Hanna Wocial Wójt Gminy Jakubów wręcza podziękowanie Panu Danielowi Milewskiemu Posłowi na Sejm RP, za patronat nad wydarzeniem.

Accessibility