W dniu 30 czerwca 2020 roku Wójt Gminy Jakubów Hanna Wocial podpisała umowy o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020’’. Zarząd Województwa Mazowieckiego reprezentowały Janina Ewa Orzełowska i Elżbieta Lanc.

Podpisane umowy dotyczą;
– ,,Montażu altany drewnianej wraz z wyposażeniem dla sołectwa Antonina’’ kwota pomocy 10 000,00 zł,
– ,,Budowa Kontenera (świetlicy wiejskiej) w Kamionce’’ na kwotę 10 000,00 zł,
– ,,Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej oraz zakup ogrodzenia placu zabaw w Aleksandrowie’’ na kwotę 10 000,00 zł,
– ,,Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej, wraz z zagospodarowaniem placu w Jędrzejowie Nowym’’ w kwocie 10 000,00 zł,
– ,,Montaż kontenera (świetlicy wiejskiej) wraz z wyposażeniem w miejscowości Turek’’ kwota dofinansowania w kwocie 10 000,00 zł.

Jednocześnie Wójt Gminy Hanna Wocial podpisała umowę dot. pomocy finansowej udzielonej
w formie dotacji celowej na remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśniewie. Kwota dotacji celowej wynosi 14 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu budynku OSP Wiśniew w zakresie remontu tynków, instalacji elektrycznej oraz stolarki drzwiowej.

Kolejną dobrą wiadomością dla mieszkańców Gminy Jakubów są podpisane umowy w dniu 1 lipca 2020 roku
o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, dotyczące przebudowy (modernizacji) dróg gminnych w miejscowościach Łaziska na kwotę pomocy 50 000,00 zł oraz Budy Kumińskie w kwocie 75 000,00 zł , polegających na wykonaniu inwestycji o nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych.

Accessibility