Jakubów, dnia 20 czerwca 2016 roku

IN.6181.1.8.2016.MK

Komunikat
dla rolników poszkodowanych
przez deszcz nawalny, grad i huragan
w dniu 17 czerwca 2016 roku

W  związku z  sygnałami wystąpienia szkód w  uprawach rolnych spowodowanych deszczem nawalnym, gradem i huraganem, który na terenie Gminy Jakubów miał miejsce w dniu 17 czerwca 2016 roku, Wójt Gminy Jakubów informuje, że rolnicy z terenu gminy Jakubów, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych w wyniku w/w niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych w terminie do dnia 30 czerwca 2016 roku.

Wyznacza się nieprzekraczalny termin składania wniosków: do dnia 30 czerwca 2016 roku (czwartek).

Miejsce: Urząd Gminy Jakubów, pokój numer 13.

Zgodnie z regulaminem działania terenowych komisji, szacowania szkód dokonuje się do czasu zbioru plonu głównej uprawy lub jej likwidacji. W związku z powyższym rolnicy, którzy zamierzają złożyć wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych proszeni są o niepodejmowanie żadnych prac agrotechnicznych w uprawach, w których powstały straty.

Szacowaniu szkód w gospodarstwach rolnych podlegały będą uprawy
z wyłączeniem użytków zielonych (łąk i pastwisk).

Do wniosku o oszacowanie strat w gospodarstwie należy dołączyć kopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanego do ARiMR. Powierzchnia upraw we wniosku powinna być zgodna z pow. upraw w gospodarstwie, podaną we wniosku o dopłaty bezpośrednie.

 Szacowanie strat nastąpi po powołaniu przez Wojewodę Mazowieckiego Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych.

Sprawę prowadzi:

P. Marta Klukowska
Urząd Gminy Jakubów, pok. Nr 13
tel.: 25 757 91 90 lub 25 758 20 57

Accessibility