W  związku z  długotrwałym okresem braku opadów atmosferycznych na terenie Gminy Jakubów w piątym okresie raportowania (od dnia 1.05.2019 r. do dnia 30.06.2019 r.), potwierdzonym przez System Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzony przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, informuję, że poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód powstałych w uprawach rolnych przez ww. niekorzystne zjawisko atmosferyczne.

Na dzień 1 lipca 2019 r. w raportach Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej dla Gminy Jakubów wskazano wystąpienie suszy w uprawach zbóż jarych oraz rzepaku i rzepiku wyłącznie na I kategorii glebowej (tj. piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty-pylasty).

Mapa kategorii glebowych dostępna jest pod adresem:

http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/

Z uwagi na krótki termin przekazywania informacji obrazującej zakres szkód
z terenu Gminy Jakubów, Wojewodzie Mazowieckiemu, zgłoszenia szkód powstałych
w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na skutek niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy 2019 roku, można złożyć kompletne i dokładnie wypełnione wnioski wraz z załącznikami w Urzędzie Gminy Jakubów, pokój nr 5, w terminie nieprzekraczalnym do dnia 19 lipca 2019 roku w godzinach urzędowania.

Zgodnie z regulaminem działania terenowych komisji, szacowania szkód dokonuje się do czasu zbioru plonu głównej uprawy lub jej likwidacji. W związku z powyższym rolnicy, którzy zamierzają złożyć wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych proszeni są
o niepodejmowanie żadnych prac agrotechnicznych w uprawach, w których powstały straty.

Do wniosku o oszacowanie strat w gospodarstwie należy dołączyć:

  1. Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok;
  2. Kopia wniosku o płatności bezpośrednie na bieżący rok;
  3. Kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) / księga
    stada / paszporty;
  4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Powierzchnia upraw we wniosku powinna być zgodna z  powierzchnią upraw w gospodarstwie, podaną we wniosku o dopłaty bezpośrednie.

Wnioski do pobrania bezpośrednio w Urzędzie Gminy Jakubów, pokój nr 5, lub na stronie internetowej www.jakubow.pl.

Sprawę prowadzi:

Zbigniew Marusa
Urząd Gminy Jakubów, pok. Nr 5
tel.: 25 757 91 90 lub 25 757 91 50

 

Accessibility