Zgodnie z wytycznymi Wojewody Mazowieckiego informuję, że na terenie Gminy Jakubów utworzone będzie 8 punktów wydawania preparatu jodku potasu

Accessibility