19 lipca 2019 roku w hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Jakubowie odbył się niezapomniany koncert Niemieckiej Orkiestry Dętej Stowarzyszenia Muzyków pod nazwą „Harmonie… Lottstetten”, liczącej ponad 40 członków. Orkiestrze tej przewodniczyła Pani Brigitt Russ. Na scenie wystąpiła również Gminna Orkiestra Dęta w Jakubowie, pod batutą Pana Janusza Sadocha. Koncert odbył się w ramach zadania dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach pozyskanych środków przez Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Jakubów. Odbyło się to na zasadach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2019 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”. Koncert Orkiestry Dętej – Stowarzyszenie Muzyków pod nazwą „Harmonie…Lottstetten” jest realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Jakubów w ramach zadania publicznego pn. „Jakubowskie spotkanie z kulturą”. Koncert ten rozpoczął współpracę obu orkiestr. Podczas występu zostało podpisane stosowne porozumienie przez Panią Wójt Hannę Wocial a Panią Brigitt Russ. Rozpoczęło ono owocną współpracę, którą zapoczątkowało symboliczne przekazanie mundurów orkiestrze jakubowskiej przez orkiestrę zaproszoną. Goście zaprezentowali zebranym również utwór wykonany na rogu alpejskim (Alphorn). Koncert orkiestr uświetniły występy jakubowskich mażoretek pod przewodnictwem Pani Honoraty Grudzień. Dziewczynki zatańczyły układy choreograficzne do marszów Radeckiego, Barcelona i Juwentus.

Fot. wyk. Dawid Ewiak

Accessibility