W piątkowe popołudnie, 13 kwietnia 2018 roku, w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Jędrzejowie Nowym, odbył się Konkurs Piosenki Patriotycznej dla Seniorów z powiatu mińskiego – pierwsza z cyklu zaplanowanych wydarzeń uroczystość – związana z obchodami upamiętniającymi 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.

Organizatorem konkursu, w którym udział wzięli Seniorzy z terenu Gminy Jakubów
i Powiatu Mińskiego, była p. Hanna Wocial – Wójt Gminy Jakubów. Konkurs Patronatem Honorowym objął p. Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński.

Celem konkursu było: propagowanie wiedzy o dziejach Polski; uczczenie Obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę; rozwijanie zainteresowań historią i pieśnią patriotyczną naszej Ojczyzny; budowanie szacunku dla tradycji i dziedzictwa narodowego; budzenie uznania dla działalności i dokonań minionych pokoleń; wspieranie zainteresowań muzycznych artystów Seniorów oraz stworzenie możliwości zaprezentowania ich talentów.
Otwarcia uroczystości i powitania gości dokonała p. Hanna Wocial – Wójt Gminy Jakubów, która następnie przekazała głos p. Antoniemu Janowi Tarczyńskiemu – Staroście Mińskiemu i p. Wojciechowi Rastawickiemu – Radnemu Rady Powiatu Mińskiego, którzy wygłosili kilka słów o niepodległości, symbolach narodowych i współczesnym pojęciu patriotyzmu. Do wypowiedzi przedmówców przyłączyła się także p. Wójt przedstawiając m.in. daty najważniejszych wydarzeń historycznych, które zapisały się na kartach historii Polski oraz planowane na 2018 rok wydarzenia związane z tegorocznymi obchodami, jakie odbędą się jeszcze w Gminie Jakubów.

Następnie wszyscy zebrani odśpiewali Hymn Polski oraz pieśń „Szwoleżerowie”.
Kolejnym punktem programu był mini recital pieśni patriotycznych
w wykonaniu p. Zofii Noiszewskiej.
W Jury Konkursu zasiedli:
– P. Zofia Noiszewska – była dyrektor Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim, śpiewaczka operetkowa, solistka Mińskiej Orkiestry Dętej
– P. Bożena Bodecka – nauczyciel, animator kultury, opiekun Koła Teatralnego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrem
– P. Janusz Sadoch – nauczyciel muzyki i gry na instrumentach, prowadzi szkołę muzyczną w Mińsku Mazowieckim, trener i opiekun Gminnej Orkiestry Dętej w Jakubowie
Uczestnicy konkursu występowali według kolejności ustalonej wcześniej przez Organizatorów w drodze losowania.

Jury przy ocenie wzięło pod uwagę: dobór repertuaru; estetykę i oryginalność; staranność wykonania; ogólny wyraz artystyczny.
Podczas, gdy Jury udało się na obrady zebranym czas umilili:
– gość specjalny – p. Zbigniew Piątkowski – redaktor naczelny Tygodnika Co-słychać
i jedynej na naszym terenie telewizji Co słychać TV, Organizator Festiwalu Chleba, oraz Mivena Etno Kabaretu;
– Międzypokoleniowa Gminna Orkiestra Dęta działająca przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Jakubowie, której odśpiewano także „100 lat” z okazji obchodzonej niedawno II rocznicy powstania.
Jury po naradzie wyłoniło Laureatów:
– I miejsce – Chór „ZORZA” z Cegłowa
– II miejsce – Gminny Chór SERENADA z Jakubowa
– III miejsce – Zespół Wisienki z Wiśniewa, Gm. Jakubów
Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, śpiewniki oraz dyplomy. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy za udział oraz nagrody pocieszenia w postaci Śpiewników Patriotycznych.
Kolejnym miłym akcentem piątkowej uroczystości było wręczenie listu gratulacyjnego od mieszkańców Mistowa i Gminy Jakubów, Rady Gminy Jakubów oraz Wójta Gminy Jakubów, na ręce P. Zofii Wojdyny – Fortuny z Koła Seniorów w Mistowie,
w uznaniu za znakomitą twórczość, przejawiającą się w pisaniu wierszy, skeczy, życzeń i amatorskiego teatrzyku, w których autorka ukazuje: promocję życia rodzinnego, tradycji, piękna przyrody i walorów Gminy Jakubów.
Pani Wójt w podziękowaniu i z wyrazami uznania przekazała p. Zofii Wojdynie -Fortunie także kilkadziesiąt egzemplarzy wydanego tomiku wierszy, którego wydanie było dla niej miłą niespodzianką i ogromnym zaskoczeniem.
Na zakończenie Organizatorzy zapewnili uczestnikom oraz zaproszonym gościom gorący posiłek oraz deser przygotowany przez kucharki ze Szkoły Podstawowej
w Jędrzejowie Nowym.
Dziękujemy wszystkim Zespołom za udział, gratulujemy Laureatom i jednocześnie zapraszamy na kolejne uroczystości związane z gminnymi obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, których kalendarz dostępny jest na stronie internetowej Gminy Jakubówwww.jakubow.pl.

Opracowała:
Marta Krusiewicz
Urząd Gminy Jakubów

 

Accessibility