W sobotę 19 stycznia 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mistowie odbył się IV z cyklu Konkurs Recytatorski „Seniorzy pamiętają… Moja Niepodległa Ojczyzna”. Tematem przewodnim była proza związana z obchodzoną w ubiegłym roku 100 rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Organizatorami konkursu byli: Wójt Gminy Jakubów, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jakubowie oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mistowie.
Celem konkursu było:
1. propagowanie wiedzy o dziejach Polski;
2. uczczenie obchodów odzyskania Niepodległości przez Polskę;
3. rozwijanie zainteresowań historią i prozą patriotyczną naszej Ojczyzny;
4. budowanie szacunku dla tradycji i dziedzictwa narodowego;
5. budzenie uznania dla działalności i dokonań minionych pokoleń;
6. wspieranie zainteresowań Seniorów oraz stworzenie możliwości zaprezentowania ich talentów.

Zgłoszenia do udziału w konkursie otrzymaliśmy od Kół Seniorów z terenu Gminy Jakubów: z Mistowa, Wiśniewa, Jakubowa, Ludwinowa, oraz z gmin sąsiednich powiatu mińskiego.

Po otwarciu konkursu i powitaniu gości przez P. Hannę Wocial – Wójta Gminy Jakubów, minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego Pawła Adamowicza – Prezydenta Miasta Gdańsk.

W związku z tym, że konkurs odbył się na kilka dni przed Dniem Babci i Dniem Dziadka, P. Wójt w imieniu samorządu Gminy Jakubów złożyła także wszystkim babciom i dziadkom najserdeczniejsze życzenia z okazji ich tak wyjątkowego święta.
W dalszej części spotkania przedstawiono zasady przebiegu konkursu, a uczestnicy wystąpili według kolejności ustalonej wcześniej przez Organizatorów w drodze losowania.

Zmagania uczestników oceniało Jury w składzie:
1. P. Joanna Janicka – Prezes Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Oddział w Mińsku Mazowieckim – Przewodnicząca Jury;
2. P. Małgorzata Laskowska – nauczyciel, pedagog specjalny w Zespole Szkół Specjalnych im. J. Porazińskiej w Ignacowie, działająca w Stowarzyszeniu „Koniczynka”, organizatorka konkursu Gawęd „O czym szumią mazowieckie wierzby”;
3. P. Stanisława Gujska – lokalna poetka, autorka wielu wierszy i opowiadań dla dzieci i dorosłych.

Jury przy ocenie wzięło pod uwagę: oryginalność kompozycji i narracji; bogactwo i estetykę języka; poprawność stylistyczną, gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną; ogólny wyraz artystyczny.

Uczestnicy zaprezentowali swoją umiejętność pisania prozy, przelewania myśli, uczuć na papier, szerokie umiejętności literackie.
Po zakończonych występach konkursowych Jury udało się na obrady, a Uczestnicy i goście zostali zaproszeni na koncert pt. „Dla Niepodległej” z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości, w wykonaniu Chóru Gminnego „SERENADA” z Jakubowa oraz Chóru „ZORZA” z Cegłowa pod przewodnictwem P. Prof. Jolanty Kowalczyk i P. Tadeusza Lempkowskiego – Dyrektora GBP „Kulturoteki” w Cegłowie. Narratorem koncertu był P. Jerzy Maciejewski, zaś na akordeonach zagrali P. Zdzisław Jałocha i P. Stanisław Woźnica.

Poza konkursem z wierszami o niepodległości wystąpili także P. Zofia Wojdyna – Fortuna oraz P. Wojciech Nowak.
Dla Jury wybór najlepszej trójki był niełatwy, ponieważ wszyscy zaprezentowali wysoki poziom swojej autorskiej twórczości.
I miejsce zajęła P. Wiesława Gawrysiak reprezentująca Koło Seniorów z Cegłowa;
II miejsce zajęła P. Teresa Biegalska reprezentująca Koło Seniorów z Mistowa;
III miejsce zajęła P. Halina Gniado reprezentująca P. Barbarę Gągol z Koło Seniorów
z Mistowa;

Wyróżnienia zdobyły: P. Honorata Gąsior z Koła Seniorów z Wiśniewa oraz P. Jadwiga Wąsowska z Koła Seniorów w Cegłowie.
Laureaci otrzymali nagrody pieniężne, odpowiednio 200 zł, 150 zł i 100 zł oraz dyplomy i nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy za udział oraz nagrody pocieszenia.
Organizatorzy zapewnili uczestnikom oraz zaproszonym gościom przygotowany przez kucharki ze Szkoły Podstawowej w Jędrzejowie Nowym ciepły posiłek, gorące napoje oraz słodki poczęstunek.
Wszyscy zebrani żywili ogromną nadzieję na kolejne edycje konkursu, a według zapowiedzi P. Wójt, zgodnie z sugestią P. Krystyny Kupiec, kolejnym jego tematem przewodnim będzie macierzyństwo.

Opracowała:
Marta Krusiewicz
Inspektor
Urzędu Gminy Jakubów

 

Accessibility