Informujemy, że Zarząd Powiatu Mińskiego ogłosił konsultacje dotyczące projektu  „Programu opieki nad zabytkami  dla Powiatu Mińskiego na lata 2018-2022”

Przedstawiając Państwu projekt, uprzejmie prosimy o przekazywanie swoich opinii o jego treści do dnia 2 maja 2018 r. na załączonym poniżej wzorze ankiety.

POBIERZ projekt  „Programu opieki nad zabytkami  dla Powiatu Mińskiego na lata 2018-2022”

Projekt jest również dostępny do wglądu w pok. 208 Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim, ul. T. Kościuszki 3.

POBIERZ wzór ankiety w formacie WORD

Wypełnioną ankietę można przesłać na adres mail: promocja@powiatminski.pl.

Uwagi do programu można także zgłaszać za pomocą INTERNETOWEGO FORUM MIESZKAŃCÓW dostępnego w menu bocznym tej aktualności.

Wyniki konsultacji zostaną podane do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu w terminie 30 dni od ich zakończenia.

Accessibility