9 października w Jakubowie odbył się II Powiatowy Przegląd Twórczości „Kulturalna  niedziela”, którego organizatorami była pani Hanna Wocial – Wójt Gminy Jakubów oraz pani Stanisława Laskowska – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jakubowie.
Główne cele przeglądu to pielęgnowanie tradycji ludowych, śpiewaczych i artystycznych oraz inspirowanie seniorów i młodzieży do twórczego spędzania czasu. Do udziału w wydarzeniu zaproszono artystów i twórców z terenu powiatu mińskiego, przedstawicieli różnych dziedzin twórczości: literatury, muzyki, plastyki, rękodzieła artystycznego.
Spotkanie rozpoczął występ orkiestry dętej z Jakubowa pod kierownictwem Janusza Sadocha. Gminę Jakubów reprezentowały także chór SERENADA oraz zespoły śpiewacze: JAKUBOWIACY, WISIENKI, LUDWINIANKI, MISTOWIACY. Swoje najnowsze książki prezentowała pani Stanisława Gujska, zaś rękodziełem pochwaliły się panie Janina Gruba i Beata Wąsak. Z gminy Cegłów wspaniałe obrazy pokazał pan Mirosław Chyliński, zaśpiewały zespoły ZORZA i PODCIERNIANKI oraz KLUB KULTURALNE ZACISZE.
Wystąpił również zespół TĘCZA z Dobrego, Klub Seniora z Mrozów, zespół SREBRZANKI i kapela MAZOWSZAKI z gminy Mińsk Mazowiecki. Efekty działalności wydawniczej przedstawił MIEJSKI DOM KULTURY w Mińsku Mazowieckim z  dyrektorem panem Piotrem Siłą na czele oraz panem Wojciechem Cichoniem – autorem komiksów. Jedną z najliczniejszych reprezentacji miała gmina Kałuszyn. Wystąpił Międzypokoleniowy Zespół RAZEM, zespół pieśni i tańca KASIANIECKA, duet panów Zygmunta Boka i Eugeniusza Grabowskiego przy akompaniamencie akordeonu, zaśpiewała Zuzanna Orzepińska, recytowali pani Jadwiga Kujawa i pan Andrzej Kopczyński, rękodzieło artystyczne pokazała pani Alicja Wąsowska.
Spotkanie zakończył wspólny występ zespołów śpiewaczych oraz obietnica spotkania w przyszłym roku podczas trzeciej odsłony „Kulturalnej niedzieli”, oczywiście w Jakubowie.

Oprac. i fot. Gminna Biblioteka Publiczna w Jakubowie.

Accessibility