Zdjęcie pierwszej strony Kwartalnika przedstawiający zdjęcie Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Accessibility