Jest to pierwszy, autorski, projekt ZUS, który zrodził się z potrzeby budowy świadomości młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim
są ubezpieczenia społeczne. Dziś, niestety, niewielu młodych Polaków zdaje sobie sprawę
z tego, czym są ubezpieczenia społeczne i czym skutkuje decyzja o wykluczeniu się z tych ubezpieczeń. „Lekcje z ZUS” mają za zadanie kształtować świadomość młodzieży, ucząc przy tym zasady solidaryzmu społecznego, a ponadto dawać praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom.

Projekt ten obejmuje 4 godziny lekcyjne z zakresu ubezpieczeń społecznych (do zrealizowania w ramach przedmiotów zawodowych, przedmiotów ekonomicznych, podstaw przedsiębiorczości, wiedzy o społeczeństwie, godziny wychowawczej lub kół zainteresowań).

Podczas 4 lekcji uczniowie dowiedzą się:

  • jak działa polski system ubezpieczeń społecznych,
  • jakie są rodzaje świadczeń z ubezpieczeń,
  • od czego zależy wysokość emerytury,
  • jak opłacać składki przy prowadzeniu firmy.

Materiały dydaktyczne do „Lekcji z ZUS” powstały przy współpracy z metodykiem nauczania. Ilustracje do lekcji wykonali młodzi polscy rysownicy.

Atrakcyjna i przystępna forma zajęć (filmy, prezentacje, ćwiczenia) z całą pewnością pozwoli uczniom na zrozumienie zagadnień związanych z ubezpieczeniami społecznymi (wszystkie materiały są dostępne na stronie www.zus.pl/edukacja). Zapewniamy materiały edukacyjne dla nauczyciela i uczniów, pomoc merytoryczna i niezbędne szkolenia – zapraszamy na bezpłatne warsztaty 12 października br. o godz. 15.00 w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach (szczegóły i zapisy na stronie internetowej MSCDN).

Co roku projekt „Lekcje z ZUS” wieńczy konkurs pn. „Warto wiedzieć więcej
o ubezpieczeniach społecznych”. Od roku szkolnego 2016/2017 konkurs ten przybiera formę Olimpiady Wiedzy, gdzie do wygrania są atrakcyjne nagrody rzeczowe, indeks lub dodatkowe punkty przy rekrutacji na wybrane uczelnie.

Szczegółowych informacji dotyczących „Lekcji z ZUS” w Oddziale ZUS w Siedlcach udziela:

Agnieszka Drzewowska

koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji

tel. 25 640 16 63

e-mail: agnieszka.drzewowska@zus.pl

 

Accessibility