Sejmik Województwa Mazowieckiego ogłosił program na zadania związane z Mazowieckim Instrumentem Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019, w ramach którego każda gmina mogła zgłosić pięć działań, które otrzymają dofinansowanie do 10 tysięcy złotych na zadanie służące potrzebom mieszkańców danego sołectwa. Drugie 10 tysięcy złotych  należało sfinansować z puli środków funduszu sołeckiego lub budżetu gminy. 4 lipca 2019r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Stanisławowie odbyło się uroczyste podpisanie umów na te środki w obecności członków Zarządu Województwa Mazowieckiego Pani Janiny Ewy Orzełowskiej i Pani Elżbiety Lanc. Na spotkaniu oprócz włodarzy gmin byli obecni sołtysi. Zadania dofinansowane z powyższego programu: przebudowa ul. Spacerowej w Jakubowie, wykonanie chodnika w Narcie, budowa wiaty rekreacyjnej w Mistowie, utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w Górach, zakup 2 namiotów rekreacyjnych wraz ze stołami i ławkami. Zadania które otrzymały dofinansowanie należy zrealizować do 31.10.2019r.

Accessibility