„Masz prawo do mediacji” – to ogólnopolska akcja polegająca na propagowaniu mediacji, która jest alternatywnym sposobem rozstrzygania sporów, to przede wszystkim ugodowe, mające satysfakcjonować obydwie strony rozwiązanie konfliktu. W tą akcję będą również zaangażowani policjanci pełniący dyżury dochodzeniowo-śledcze w mińskiej komendzie i Komisariatach Policji. Podczas tygodnia mediacji w dniach 12-17 października 2015r. będzie można od nich uzyskać informacje na temat prowadzenia mediacji w sprawach karnych. O mediacji będzie można dowiedzieć się podczas dyżuru organizowanego przez Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim.
Koncepcja tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji (15.10.2015r.) i Tygodnia Mediacji (12-17.10.2015r.) opiera się przede wszystkim na propagowaniu inicjatyw lokalnych – włączeniu środowisk lokalnych do działań prowadzonych przez prezesów sądów i sędziów, koordynatorów ds. mediacji w sądach powszechnych, oraz na współpracy pomiędzy ośrodkami mediacyjnymi, praktykami wymiaru sprawiedliwości i Ministerstwem Sprawiedliwości. Obchody te będą przebiegały pod hasłem „Masz prawo do mediacji”
Celem mediacji jest doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony – rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.
O możliwościach mediacji mińscy policjanci będą rozmawiać podczas dyżurów dochodzeniowo-śledczych pełnionych w Komendzie Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim od 12 do 17 października tego roku.
Policjanci zachęcają także do skorzystania z dyżurów pełnionych w jednostkach prokuratur oraz sądach, a szczegóły te można znaleźć na stronach internetowych tych podmiotów.
Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim podał do publicznej wiadomości następującą informację dotyczącą akcji mediacyjnej: „w dniu 15 października 2015r. w godzinach 10:00-12:00 będzie miał miejsce dyżur mediatora Anny Zubrzyńskiej – Wyrobek”.
Dn

Accessibility