Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 26 kwietnia 2022 roku przyjął uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022”. Uchwałą tą, władze Województwa Mazowieckiego przyznały gminom partycypującym w programie pomoc finansową stanowiącą dofinansowanie zgłoszonych przez nie zadań. Gmina Jakubów również znalazła się na liście Beneficjentów Programu z dofinansowaniem następujących zadań:

Accessibility